De 7 kleuren van de regenboog.De 7 kleuren van de regenboog. Soms hebben mensen iets met kleuren. In een kleur lezen ze veel. Bepaalde mensen met deze kennis zullen dan ook heel bewust de kleuren kiezen die zij de nieuwe dag dragen. Maar ook werken met kleuren. Ter genezing. De regenboog is een bekend fenomeen. Zij draagt 7 kleuren in zich. En al deze kleuren hebben een betekenis. Ons metafysisch systeem correspondeert met deze 7 kleuren. Het feit dat er 7 kleuren zijn heeft een reden. De Bijbel geeft aan dat er 7 Engelen zijn die voor God stonden. Iedere Engel heeft en werkt met zijn eigen kleur. Zo zijn deze kleuren verbonden met de Engel van de kleur, maar ook met onze chakras die ook ieder hun eigen kleur kennen en met ons lichtlichaam dat ook wel aura genoemd wordt. Door het lezen van de aura of de chakra te onderzoekend die een bepaalde klacht aangeeft kunnen we komen tot de bijbehorende kleur en ook de Engel die we om hulp kunnen aanroepen. Alles is met elkaar verbonden, zo binnen, zo buiten, zo boven, zo beneden. Er is geen toeval, alles is Een, en in de eenheid ligt de verbinding. Alles is bewustzijn.

De kleuren van de regenboog, zijn, paars, rood, groen,wit roze, geel en blauw. Paars is de kleur die staat voor compassie en transformatie. Rood staat voor wijsheid en dienstbaarheid. Groen staat voor healing en voorspoed. Aarding. Wit staat voor zuiverheid en heiligheid. Roze staat voor innerlijke vrede en onvoorwaardelijke liefde. Geel staat voor bezieling en wijsheid. Blauw staat voor kracht, bescherming en geloof.

Engelen bij de kleuren:

Bij de kleur paars hoort Zadkiel, engel van medeleven. De frequentie of trilling van paars zal Zadkiel aantrekken. Onmiddellijk zal Zadkiel dienst verlenen. De rode kleur zal Uriel, engel van wijsheid aantrekken. De kleur groen zal Rafael aantrekken. Engel van healing en genezing. Zo kun je wanneer je een healing geeft de kleur groen in je kamer prominent aanwezig laten zijn. Wit is de kleur die Gabriel aantrekt, Engel van de openbaringen en boodschappen. Draag de kleur roze en Chamuel komt naar je toe, Engel van de relaties en verbindingen. Zij zal ervoor zorgen dat alles vredelievend verloopt. Geel trekt Jophiel aan, Engel van de gedachten. Tot slot is er blauw, en daarmee kun je Michael, Engel der engelen aantrekken. Zijn naam is Hij die is als God. Hij is de leider van alle Engelen. Wanneer er in de Bijbel stond dat er gevochten werd in de Hemelse gewesten was Michael daarbij.

De eerste straal wordt ook wel de straal die de uitdrukking van de Godheid is, genoemd. Deze straal die de blauwe kleur draagt wordt ook wel vernietiger of moedige genoemd. De tweede straal is de straal is de straal van liefde en wijsheid en behoort bij de kleur geel. Het trekt aan wat geliefd is. De derde straal is de straal van de intelligentie en de creativiteit en gaat in werkelijkheid over goddelijke openbaring. De kleur is roze. De vierde straal is de straal die gaat over harmonie bij een conflict maar ook zuiverheid. Zij houd de basis licht. De vijfde straal is de straal die gaat over het hogere en lagere denkvermogen. De zesde straal is de straal die gaat over het zien van de werkelijkheid achter de lagere waarheid en zal dus bij het Ontwaken een rol spelen. De zevende straal is de straal van de Orde. Wanneer zaken niet goed lopen en er een opruiming plaats dient te vinden kunnen wij de 7e straal en de Engel die daarbij hoort aanroepen. Zo heeft elke straal zijn eigen kleur, eigen uitwerking en eigen chakra en Engel. Zo kun je de kleuren van de regenboog op vele manieren inzetten.

Spiritueel ingestelde mensen, zullen kleurgevoelig zijn. Ook zullen zij gezien bovenstaande informatie aan de hand van de kleuren veel informatie ophalen uit het metafysische systeem of het lichtlichaam en zo ook weer verder komen met de spirituele processen. De kleur die je gebruikt kan van dag tot dag maar ook per week of maand varieren. Uiteindelijk zelfs per situatie verschillen. Spirituele bellijnen kennen soms medewerkers die thuis zijn in de kleuren en op die manier ook per consult kunnen informeren wat er spiritueel gezien speelt bij jou of waarom bepaalde processen zo blokkeren. Ook zullen zij de bijhorende Engel kunnen opsporen en deze kunnen vragen om hun hulp. Hoe dan ook, of een medewerkster nu met kleur, edelstenen, kaarten, pendels of gewoon via hun mediamieke gaven werkt, altijd zal de informatie die je nodig hebt naar je toe komen, op het juiste moment.

Heb je vragen of kleuren, engelen, chakras, auras of energiesystemen dan kun je altijd bellen naar onze paragnosten, lichtwerkers, helderzienden, mediums of kaartlezers. Zij staan je graag te woord.