Vier fasen van bewustzijnVier fasen van bewustzijn. De vier fasen van bewustzijn van de menselijke geest zijn onbewust onbewust. Bewust onbewust, onbewust bewust en bewust. Hier wil ik graag meer over uitleggen. Onbewust onbewust: Dit is de fase waarin je geen weet hebt van de metafysische ongeziene, bovennatuurlijke wereld om je heen en je weet ook niet dat je je het niet bewust bent. Geen kennis aanwezig en je merkt er helemaal niets van. Dat kan ook niet anders omdat je het je niet bewust bent. Deze toestand gaat over je onbewuste en heeft alles te maken met je geestestoestand. In deze fase kunnen er bewegingen en processen zijn die je geestelijke welzijn beinvloeden, zelfs zonder dat je het weet. Het gevolg is wel dat je je ernaar gaat gedragen.

Bewust onbewust. In deze fase van je geestelijke ontwikkeling op de weg naar ontwaken en verlichting weet je dat je niet alles weet. Je weet dat er een wereld is die je niet ziet en je weet dat er anderen zijn die deze wereld mogelijk wel kunnen waarnemen. Dit is de eerste fase naar het eigenlijke ontwaken. Ontwaken is het proces waarbij je weet dat er een andere werkelijkheid is die de aardse fysieke realiteit beinvloedt. Dit kan een geweldige beleving zijn maar ook in 1 klap gerealiseerd zijn aan de hand van bijvoorbeeld een trauma. Kundalini energie is een vorm van energie die hiermee gepaard gaat en deze kan aan de hand van een trauma plotseling omhoogkomen waardoor er een plotseling en abrupt ontwaken is ontstaan. Dit kan levensgevaarlijk zijn. De vorm van het opwekken van kundalini energie waarbij de geleiding regelmatiger en rustig gaat heeft de absolute voorkeur. Hiervan is Reiki een goed voorbeeld. Bij reiki wordt energie overgedragen en codes via deze energie. Aan de hand van deze overdracht kunnen mensen op een rustige wijze ontwaken en heeft men geen last van een heftige reactie.

Onbewust bewust. Men weet dat er meer is, men heeft erover gelezen, gehoord en men geloofd erin maar men heeft het ongeziene nog niet persoonlijk waargenomen. Dit is een tijd die heftig kan irriteren omdat je bijvoorbeeld anderen hoort die wel van alles en nog wat zien. Blijf dan rustig en weet dat het er zal komen omdat het bestaat. Je kunt er ook aan werken door steeds meer in liefde te zijn en blijven. Wanneer je dit steeds meer ontwikkeld zal er vanzelf een moment komen waarbij je de quantumsprong maakt en de metafysische wereld zult gaan waarnemen.

Het is een reis van zelfverwezelijking. Een ontwikkeling die iedereen met zijn of haar eigen onbewuste, en geestelijke processen kan gaan beinvloeden. Dan kom je vanzelf in de bewust bewuste fase.
Bewust bewuste fase. Je kent de metafysische ongeziene wereld en je weet wat er speelt omdat je deze zelf kunt waarnemen met heldere gaven. Zo kun je bijvoorbeeld helderziend, helderwetend, heldervoelend, helderhorend en helderruikend zijn en door deze gave te ontwikkelen kom je steeds dichter bij je eigen kern. Hoe dichter je bij je eigen kern komt hoe gemakkelijker je andere energie kunt lezen. Wel is het dan zaak jezelf goed te beschermen, te aarden, bij jezelf te blijven en te ontwikkelen. Je bent in deze fase voorbij het dualisme. Het goed en fout en je bent in staat om zonder projecties de energie van de ander te lezen en te healen.

Projecteren wil zeggen spiegelen. Het betekent iets lezen bij de ander maar het is eigenlijk niet van de ander maar van jezelf. Je bent je eigen proces aan het voortzetten. Consulenten die op een spirituele bellijn werken bevinden zich in de bewust bewuste fasen en zijn zich dan ook bewust van hun heldere gaven en hoe deze in te zetten. Ook weten zij van projecties en van spiegelen en zijn zij voorbij het dualisme. Zij zullen dan ook vanuit liefde het licht brengen en in hun zachtheid de zaak benaderen.

Wanneer je hierover vragen hebt kun je deze stellen via een consulent op een spirituele bellijn. Het is goed al je vragen te stellen ook omdat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen proces.
Weet je aan de hand van dit schrijven nog niet zo goed in welke fase van je ontwikkeling je je bevindt bel dan eens met een van onze consulenten en praat er eens rustig over door. Zij zullen je met hun gaven of met behulp van hun instrumenten exact kunnen vertellen waar je je bevindt. Alles is energie, bewust of onbewust. En vragen staat vrij en brengt je verder.